(+84)28 38 222 091 (+84)909.901.045 info@congnghevinhcuu.com

Đăng kiểm xe cơ giới: Những quy định mới và những lỗi cần tránh để không bị đình chỉ

Thứ năm - 08/06/2023 11:56 - Đã xem: 545
Nghị định số 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 8/6, nổi bật là cho phép đơn vị đăng kiểm và nhân lực của công an và quân đội hỗ trợ kiểm định xe cơ giới. Nghị định số 30 cũng quy định rõ ràng về cơ cấu tổ chức, nhân lực các đơn vị cũng như những lỗi vi phạm sẽ bị đình chỉ 1 hoặc 3 tháng... 

Nghị định số 30 quy định rõ những vi phạm khiến việc đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng hoặc 3 tháng.
Nghị định số 30 quy định rõ những vi phạm khiến việc đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng hoặc 3 tháng.

Ngày 8/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (Nghị định số 30). Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

CHO PHÉP HUY ĐỘNG ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM, NHÂN LỰC CÔNG AN, QUÂN ĐỘI

Nghị định số 30 nêu rõ đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (sau đây gọi tắt là đơn vị đăng kiểm) là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật, cung cấp dịch vụ công thực hiện công tác kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới.

Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới về hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Cụ thể, chỉ tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Hoạt động kiểm định phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật.

Nghị định số 30 cũng nêu rõ trong trường hợp hệ thống các đơn vị đăng kiểm không đáp ứng được nhu cầu kiểm định của tổ chức và cá nhân, cho phép huy động đơn vị đăng kiểm và nhân lực của lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Việc xây dựng, thành lập đơn vị đăng kiểm phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và các quy hoạch khác có liên quan, trong đó có xét đến các yếu tố đặc thù của các địa phương, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; phù hợp với số lượng, mật độ phương tiện được đăng ký trên địa bàn; khuyến khích ứng dụng công nghệ, thiết bị kiểm định hiện đại.

Vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm phải tuân thủ quy định về đấu nối, kết nối hệ thống giao thông; thuận tiện cho xe cơ giới ra vào kiểm định; bảo đảm an toàn, thuận lợi trong quá trình hoạt động, không gây cản trở và ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn.

SỬA ĐỔI ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN LỰC

Đáng chú ý, Nghị định số 30 cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân lực.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của đơn vị đăng kiểm phải có tối thiểu các bộ phận sau. Một là, bộ phận lãnh đạo gồm Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc phụ trách đơn vị đăng kiểm để tổ chức quản lý, điều hành đơn vị đăng kiểm; trong đó có tối thiểu 1 lãnh đạo đơn vị đủ điều kiện ký giấy chứng nhận kiểm định được quy định tại Điều 24 Nghị định này.

Hai là, bộ phận kiểm định gồm phụ trách bộ phận kiểm định, đăng kiểm viên để thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện;

Ba là, bộ phận văn phòng gồm nhân viên nghiệp vụ và các nhân viên khác để thực hiện các công việc văn phòng, hỗ trợ hoạt động kiểm định.

Còn nhân lực của đơn vị đăng kiểm gồm tối thiểu 1 lãnh đạo có đủ điều kiện theo quy định; tối thiểu 1 phụ trách bộ phận kiểm định.

Cùng với đó, dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 2 đăng kiểm viên bảo đảm thực hiện đủ các công đoạn kiểm định. Các nhân sự quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tham gia kiểm định tại các dây chuyền kiểm định và được tính là đăng kiểm viên trên dây chuyền kiểm định; có nhân viên nghiệp vụ để thực hiện các công việc quy định.

VI PHẠM NÀO KHIẾN ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM BỊ ĐÌNH CHỈ 1 HOẶC 3 THÁNG?

Nghị định số 30 cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Nghị định số 139 về việc đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau.

Cụ thể, không bảo đảm một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm; có 02 lượt đăng kiểm viên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trong thời gian 12 tháng liên tục; hay phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung chứng chỉ đăng kiểm viên.

Nghị định số 30 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 về việc đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 3 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau.

Theo đó, thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Hay có từ 03 lượt đăng kiểm viên trở lên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP hoặc từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục, trừ trường hợp bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định này. 

Hoặc đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các thủ tục không có trong quy định do Bộ Giao thông vận tải ban hành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật. tiếp tục vi phạm một trong các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định này trong thời gian 12 tháng liên tục.

Về điều khoản chuyển tiếp, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đã cấp trước ngày 8/6/2023 tiếp tục có giá trị sử dụng và được áp dụng các điều kiện quy định tại Nghị định này; giấy chứng nhận đăng kiểm viên đã cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng cho đến hết thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận;

Cục Đăng kiểm Việt Nam không thực hiện cấp chứng chỉ tập huấn nhân viên nghiệp vụ kể từ ngày 8/6.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đã nộp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam trước ngày 8/6 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP.

Các đơn vị đăng kiểm tiếp tục áp dụng theo biểu giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới hiện hành cho đến khi ban hành biểu giá mới.

 

Tác giả bài viết: Anh Tú
Nguồn tin: Vneconomy.vn
 
40 năm 
Giải phóng Quảng Trị
Ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống đèn LED cho các tàu đánh bắt xa bờ 
 
 

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG LÀ GÌ?


TƯ VẤN
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
(0909.901.045)
 

Thăm dò ý kiến

Khi chi phí sử dụng điện cao, bạn có sẳn sàng thay thế các thiết bị điện hiện tại bằng các thiết bị điện tiết kiệm không?

Không